Digitálny kurz na tému manažment času

Ako využívať čas efektívne

V kurze sa dozviete ako efektívne narábať so svojím časom. Naučíte sa, ako si určovať priority, ako plánovať svoj deň, ako správne delegovať pracovné úlohy, ako povedať "nie" Naučíte sa stanovovať si hranice a dodržiavať svoje predsavzatia, aby ste sa stali efektívnym manažérom a lepšie zvládali úlohy a výzvy v práci. V interaktívnom kvíze zistíte, ako ste na tom s využívaním času a čo môžete pre seba urobiť, aby ste zmenili svoje stereotypné správanie a dosiahli tak svoje ciele.

Obsah kurzu

{{{ line.name | tab }}} {{ line.icon }}